HR Biznes partner

 HRCare to profesjonalny HR Biznes Partner gwarantujący kompleksowe wsparcie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, prowadzeniu rekrutacji, a także dawaniu impulsu do rozwoju osobistego pracowników. Jego priorytetem jest wpisanie się w strategię biznesową firmy, z którą współpracuje, a także realizowanie jej najważniejszych celów. To model niezwykle popularny przede wszystkim w dużych korporacjach, ale coraz chętniej wykorzystywany również przez mniejsze przedsiębiorstwa. Ważne, aby osoba, która zajmie się wsparciem naszej firmy charakteryzowała się rozległą wiedzą merytoryczną oraz bogatym doświadczeniem.

AC to skrót od Assessment Center, czyli kompleksowej, a jednocześnie najbardziej obiektywnej ze wszystkich technik selekcji kandydatów do pracy. Według licznych badań, trafność prognostyczna tej formy rekrutacji znacznie przekracza skuteczność innych narzędzi. Dzieje się tak głównie z uwagi na fakt, iż w trakcie AC rekruterzy mogą zweryfikować w praktyce kompetencje kandydatów, którzy będą wykonywać konkretne czynności w sytuacjach zbliżonych do tych, w jakich będą uczestniczyć w przyszłości. Wybór sytuacji zależny jest od celu AC.

Innowacyjna metoda online sprzężenia zwrotnego, która pozwala organizacjom otrzymać informacje pomocne w lepszym rozwoju jednostki lub zespołu pracowników. Uczestnicy mogą porównać postrzeganie swoich zachować w miejscu pracy z przełożonym, podwładnymi, jak również z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Jeden z głównych filarów świadomego zarządzania zasobami ludzkimi to kompleksowy system okresowych ocen pracowników. Często określa się go jako "serce zarządzania zasobami ludzkimi w firmie", ponieważ stanowi on odbywający się według ściśle określonego harmonogramu proces oceny wspierający stały rozwój oraz wydajność pracowników.

Nowoczesna metoda jaką bez wątpienia jest identyfikacja talentów z roku na rok zyskuje na znaczeniu. W aktualnej sytuacji demograficznej przedsiębiorstwa konkurują między sobą o pozyskanie, a następnie utrzymanie przy sobie największych talentów, gdyż to one są gwarancją rozwoju organizacji. Często mówi się nawet o tzw. "wojnie o talenty", która związana jest już nie tylko z najbardziej specjalistycznymi stanowiskami, ale również z najbardziej wykwalifikowanymi pracownikami fizycznymi.

Niezwykle skuteczny model zarządzania bazujący na kompetencjach, jest dziś niezwykle istotnym elementem polityki personalnej w innowacyjnych firmach. Optymalnie zaprojektowany i prawidłowo wdrożony system pozwala zintegrować wiele obszarów zarządzania zasobami ludzkimi. Wszelkie decyzje z obszaru polityki personalnej mogą być dzięki temu podejmowane na podstawie przejrzystych zasad.

Nie ulega wątpliwości, że potencjał drzemie w każdym z nas. Coaching ułatwia jego odkrycie. Naszym partnerom (zarówno indywidualnym, jak i korporacjom) zapewniamy: coaching biznesowy, grupowy, a także shadow i life coaching. Każda z tych metod wykorzystywanych przez HRCare opatrzona jest międzynarodowym certyfikatem, zapewniającym etykę oraz pełen profesjonalizm działań prowadzonych przez naszych specjalistów.

 

Odpowiednio dobrani ludzie to fundament każdej firmy, dlatego też rekrutacja i selekcja pracowników stanowi jedno z najistotniejszych zadań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Nasz priorytet to pozyskanie i wyselekcjonowanie najlepszych osób pod kątem konkretnych wymogów naszych Klientów, a także specyfiki stanowisk wymagających ściśle określonych umiejętności, wiedzy, kompetencji oraz zachowań kandydatów.

Jedną z najchętniej wykorzystywanych w ostatnim czasie koncepcji jest zarządzanie przez cele, czyli MBO. Polega ona na wyznaczaniu pracownikom precyzyjnych, ambitnych i co ważne - sprzężonych ze sobą celów biznesowych firmy. Jej podstawą jest założenie, iż sukces przedsiębiorstwa zależy od dokładnie sprecyzowanego celu, określenia sposobu na jego realizację, wybrania najlepszych ludzi oraz ich odpowiedniego motywowania i rozwijania. Bardzo ważny jest w tym przypadku również aspekt psychologiczny.

Nie ma wątpliwości, że odpowiednio zaprojektowany system motywacyjny jest w stanie nie tylko odpowiednio zmobilizować pracowników do pracy, ale również zwiększyć ich wydajność, zacieśnić więź z firmą i pozostałymi pracownikami, jak również stworzyć znakomitą atmosferę w zespole. Dziś to nie tylko metody płacowe i premie, ale również metody pozapłacowe, zarówno materialne, jak i niematerialne.

W prowadzeniu działalności gospodarczej bardzo ważny jest również audyt personalny i organizacyjny umożliwiający optymalizację procesów zarządzania. Badanie kompetencji i potencjału poszczególnych pracowników, a także efektywności wykorzystania ich talentów może sprawić, że o wiele łatwiejsze będzie stworzenie wydajnych i skutecznych zespołów, a jednocześnie zagwarantowanie im możliwości wypełniania zadań, w których czują się najlepiej.

Opracowanie strategii HR to pierwszy krok do wprowadzenia w przedsiębiorstwie modelu strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, który bazuje na założeniu, że strategia zasobów ludzkich może przyczynić się do strategii biznesowej i jest z nią ściśle związana.